hero

Läs om några av mina portfolio-projekt!

Här kan du hitta några av mina projekt inom webbutveckling. Ifall projekt har öppen källkod och då finns det en länk till repot på GitHub. Ifall projekt är publicerade online hittar du en länk till projektet.

Hör gärna av dig ifall du behöver hjälp att skapa något liknande!

Omslagsbild för portfolio-projektet 'Nextjs.se'

2024-05-13

Nextjs.se

Jag byggde Nextjs.se i maj 2024. Webbplatsen är en kontaktyta för mig som NEXT.js-utvecklare. Webbplatsen är byggd med Next.js och designsystemet Material UI. Nextjs.se är enkel i sin design och har hög prestanda.

Omslagsbild för portfolio-projektet 'Frontendutvecklare.se'

2024-05-03

Frontendutvecklare.se

Jag byggde Frontendutvecklare.se i maj 2024. Webbplatsen är en kontaktyta för mig som frontendutvecklare. Webbplatsen är byggd med Next.js och Material UI. Webbplatsen har en enkel design och innehåller information om mig och mina tjänster som frontendutvecklare.

Omslagsbild för portfolio-projektet 'Aidemokraterna.se'

2024-04-01

Aidemokraterna.se

Aidemokraterna.se lanserades i april 2024 och sverioges politiska parti med enbart digitala politiker. Jag byggde webbplatsen med Next.js och Material UI. Webbplatsen har en enkel design och innehåller information om partiet och dess politik.

Omslagsbild för portfolio-projektet 'Webbutveckling.org'

2024-03-17

Webbutveckling.org

Ja, det här är samma webbplats som du för närvarande besöker. Den har några intressanta funktioner så den är ett bra protfolio-projekt.

Detta är ett renodlat front-end-projekt byggt med Next.js, Typescript och Material UI. Jag valde Next.js version 13 och nya App Router för projektet.

Omslagsbild för portfolio-projektet 'Enkel Todo App'

2022-10-30

Enkel Todo App

Enkel Todo-app byggd med Typescript. Appen använder lokal storage för att lagra uppgifterna och den har ett enkelt användargränssnitt med några funktioner. Appen är hostad på GitHub pages och källkoden finns tillgänglig på GitHub.

Omslagsbild för portfolio-projektet 'Blackjack spel'

2021-08-14

Blackjack spel

För några år sedan byggde jag ett enkelt blackjack-spel med HTML, SASS och vanilla JavaScript. Spelet har ett enkelt användargränssnitt och det är möjligt att spela mot datorn. Spelet är hostat på GitHub pages och källkoden finns tillgänglig på GitHub.